ዝርዝር አስማት አብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ

ዝርዝር አስማት አብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ

ህግደፍ ካብ ዝሰርሖ ኣብያተ-ትምህርቲ ህግደፍ ዝሰርሖ ኣብያተ-ማእሰርቲ ይበዝሕ ክብሃል ከሎ ንገለ የዋሃት ኣጋንኖ ይመስሎም ይኸውን። እዚ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ዝርዝር መዝገብ ኣብያተ-ማእሰርቲ ህግደፍ ግን ነዚ ሓቂ እዚ እዩ ዘረጋግጽ። ኣብ ርእሲ እዚኣቶም፡ ኣብ ማእከል ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ብደገ ናይ ወራዙት መንበሪ ኣባይቲ ዝመስሉ፡ ኣብ ውሽጦም ግን እሱራት ህግደፍ  ብምስጢር ተሓይሮም ዝነብሩሎም ሓያለ ቪላታት-ክፋእ ከምዘለዉ ‘ውን መረጋገጺታት ኣሎ። “ኣብያተ ማእሰርቲ ክንድዚ ካብ ኮነ ደኣ ‘ሞ፡ እቶም እሱራት ከ ክንደይ ክኾኑ እዮም?” ባህርያዊ ሕቶ እዩ...።  

 

 1. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 11
 2. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 12
 3. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 13
 4. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 16
 5. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 17
 6. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 18
 7. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 19
 8. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 21
 9. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 22
 10. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 23
 11. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 27
 12. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 31
 13. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 33
 14. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 35
 15. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 36
 16. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 37
 17. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 38
 18. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 42
 19. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 46
 20. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 47
 21. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 49
 22. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 57
 23. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 58
 24. ቤት ማእሰርቲ  ተሃድሶ ክፍለ ሰራዊት 84
 25. ቤት ማእሰርቲ ስሪሒት ዞባ 1
 26. ቤት ማእሰርቲ ስሪሒት ዞባ 2
 27. ቤት ማእሰርቲ ስሪሒት ዞባ 3
 28. ቤት ማእሰርቲ ስሪሒት ዞባ 4
 29. ቤት ማእሰርቲ ስሪሒት ዞባ 5
 30. ቤት ማእሰርቲ ስሪሒት ዞባ 6
 31. ቤት ማእሰርቲ ምክትታል ዶባት 01
 32. ቤት ማእሰርቲ ምክትታል ዶባት 36
 33. ቤት ማእሰርቲ ምክትታል ዶባት 101
 34. ቤት ማእሰርቲ ምክትታል ዶባት ቸንቶ
 35. ቤት ማእሰርቲ ምክትታል ዶባት እንዳ ጥቦት
 36. ቤት ማእሰርቲ ገበን ወንጀል መርመራ
 37. መደበር ፖሊስ አጂፕ
 38. ቤት ማእሰርቲ አጂፕ
 39. ቤት ማእሰርቲ አጂፕ 12 አስመራ
 40. 1ይ መደበር ፖሊስ
 41. 2ይ መደበር ፖሊስ
 42. 3ይ መደበር ፖሊስ
 43. 4ይ መደበር ፖሊስ
 44. 5ይ መደበር ፖሊስ
 45. 6ይ መደበር ፖሊስ
 46. 7ይ መደበር ፖሊስ
 47. ቤት ማእሰርቲ ጎዳይፍ 4
 48. ቤት ማእሰርቲ ጎዳይፍ 22
 49. ቤት ማእሰርቲ ጸጸራት
 50. ቤት ማእሰርቲ ሰምበል
 51. ቤት ማእሰርቲ ሰምበል ቁጽሪ 27
 52. ቤት ማእሰርቲ ትራክቢ 1
 53. ቤት ማእሰርቲ ትራክቢ 2
 54. ቤት ማእሰርቲ ሓዝሓዝ
 55. ቤት ማእሰርቲ ፎርቶ
 56. ቤት ማእሰርቲ ትሕቲ ዕድመ ኮሞሳርያቶ
 57. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ
 58. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ 01
 59. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ 21
 60. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ 24
 61. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ 61
 62. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ 71
 63. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ሊብያ
 64. ቤት ማእሰርቲ ማይ ተመናይ 4
 65. ቤት ማእሰርቲ ማይ ተመናይ 41
 66. ቤት ማእሰርቲ ማይ ተመናይ 104
 67. ቤት ማእሰርቲ ገዛ ባንዳ ቁጽሪ 33
 68. ቤት ማእሰርቲ ብጸሊም ገዛባንዳ
 69. ቤት ማእሰርቲ ኣኽርያ ማይ ድምነት
 70. ቤት ማእሰርቲ ኣኽርያ ቁጽሪ 13
 71. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ራእሲ
 72. ቤት ማእሰርቲ ዲቢዚቶ
 73. ቤት ማእሰርቲ ገዛ ኸኒሻ 08
 74. ቤት ማእሰርቲ ሜዳ ባሕቲ መስከረም
 75. ቤት ማእሰርቲ ኮብለልቲ ማይ-ጭሆት
 76. ቤት ማእሰርቲ እንዳ መሬንጊ
 77. ቤት ማእሰርቲ ሲነማ ሓማሴን
 78. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ሰዓል
 79. ቤት ማእሰርቲ ቦርቦሬላ
 80. ቤት ማእሰርቲ ቦርቦሬላ ቁጽሪ 12
 81. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ቖርቆስ
 82. ቤት ማእሰርቲ ኪዳነ ምህረት ቤተ ገርግሽ
 83. ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ
 84. ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ድብኦ
 85. ቤት ማእሰርቲ ድርፎ 23
 86. ቤት ማእሰርቲ ድርፎ 66
 87. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ጽዖት ጉርዒ
 88. ቤት ማእሰርቲ ቁሸት ባዶ
 89. ቤት ማእሰርቲ ቁሸት ቁጽሪ 07
 90. ቤት ማእሰርቲ ቁሸት ቁጽሪ 111
 91. ቤት ማእሰርቲ ጋላ ነፍሒ
 92. ቤት ማእሰርቲ በሪኽ
 93. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ፍላንሳ
 94. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ድጓና
 95. ቤት ማእሰርቲ በለዛ ምክልኻል
 96. ቤት ማእሰርቲ በለዛ መኮንናት
 97. ቤት ማእሰርቲ በለዛ 2
 98. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ሰረጀቓ
 99. ቤት ማእሰርቲ ሰረጀቓቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ነፋሲት-
 100. ቤት ማእሰርቲ ነፋሲት
 101. ቤት ማእሰርቲ እምባትካላ
 102. ቤት ማእሰርቲ እምባትካላ ጡልቁያት
 103. ቤት ማእሰርቲ እምባትካላ 6
 104. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ እምባትካላ
 105. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ደንጎሎ
 106. ቤት ማእሰርቲ ደንጎሎ ጸባብ
 107. ቤት ማእሰርቲ ደንጎሎ ማይ
 108. ቤት ማእሰርቲ ደንጎሎ ተጠላቒና
 109. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ  ጊንዳዕ
 110. ቤት ማእሰርቲ ጊንዳዕ
 111. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ዕዳጋ
 112. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ውሽጢ ባጽዕ
 113. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ውሽጢ ባጽዕ
 114. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ  ውሽጢ ባጽዕ

116. ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ባጽዕ

117. ቤት ማእሰርቲ ግቢ ባጽዕ

118. ቤት ማእሰርቲ ባሕርያ (ባጽዕ)

119. ቤት ማእሰርቲ ኹትምያ (ባጽዕ)

120. ቤት ማእሰርቲ ኣጂፕ 1 ባጽዕ

121. ቤት ማእሰርቲ ዳህላክ ማልታ

122. ቤት ማእሰርቲ ዳህላክ ስግረ ዶብ

123. ቤት ማእሰርቲ ዳህላክ ከይሳዕረረ

124. ቤት ማእሰርቲ ዳህላክ 4

125. ቤት ማእሰርቲ ናኹራ

126. ቤት ማእሰርቲ ናኹራ 2

127. ቤት ማእሰርቲ ፍልፍል

128. ቤት ማእሰርቲ ፊሸ ምራራ 

129. ቤት ማእሰርቲ ፊሸ መሮር

130. ቤት ማእሰርቲ ፊሸ ባሕሪ   

131. ቤት ማእሰርቲ ፊሸ ጽልሚ

132. ቤት ማእሰርቲ ዒራ-ዒሮ

133. ቤት ማእሰርቲ ዒራ-ዒሮ 38

134. ቤት ማእሰርቲ ዒራ-ዒሮ 44

135. ቤት ማእሰርቲ ግላስ

136. ቤት ማእሰርቲ ግላስ 5

137. ቤት ማእሰርቲ ገልዓሎ ባሶ

138. ቤት ማእሰርቲ ገልዓሎ ኣልቶ

139. ቤት ማእሰርቲ ገልዓሎ ሊብያ

140. ቤት ማእሰርቲ ገልዓሎ ስግረ ዶብ

141. ቤት ማእሰርቲ ገልዓሎ 90

142. ቤት ማእሰርቲ ዊዓ

143. ቤት ማእሰርቲ ዊዓ በርቂ

145. ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ባሶ ዊዓ

146. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ኣሚር

147. ቤት ማእሰርቲ መትከል አብየት

148. ቤት ማእሰርቲ ባቖስ ጁባ

149. ቤት ማእሰርቲ ባቖስ ካርታ

150. ቤት ማእሰርቲ ረሀይ 67

151. ቤት ማእሰርቲ ረሀይ 98

152. ቤት ማእሰርቲ ዛራ እንዳ ወርቂ

153. ቤት ማእሰርቲ ዛራ እንዳ 1

154. ቤት ማእሰርቲ ዛራ እንዳ 4

155. ቤት ማእሰርቲ ዛራ እንዳ 17

156. ቤት ማእሰርቲ ሞሶዲብ

157. ቤት ማእሰርቲ ኼሩ

158. ቤት ማእሰርቲ ኣለቡ

159. ቤት ማእሰርቲ መዓስከር ሳዋ

160. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ 98

161. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ 5ይ ክፍለ ሰራዊት

162. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ስላሴ

163. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ጴንጤ

164. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ጅሆቫ

165. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ጡልቁያት

166. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ፈለስቲ

167. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ዕሩባት

168. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ስግረ ዶብ

169. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ከንቶ

170. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ ኮሪደር

171. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ቀሺ

172. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ሸኽ

173. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ዓበ

174. ቤት ማእሰርቲ ሳዋ እንዳ ጽግዕ

175. ቤት ማእሰርቲ ዳስየ

176. ቤት ማእሰርቲ ዳስየ 2

177. ቤት ማእሰርቲ ዳስየ 4

178. ቤት ማእሰርቲ መዕጥር

179. ቤት ማእሰርቲ መዕጥር 21

180. ቤት ማእሰርቲ መዕጥር 22

181. ቤት ማእሰርቲ ኹላላ

182. ቤት ማእሰርቲ ዓዳይት 5ይ ጋንታ

183. ቤት ማእሰርቲ ኣፍ-ሂምቦል11

184. ቤት ማእሰርቲ ኣፍ-ሂምቦል12

185. ቤት ማእሰርቲ ኣፍ-ሂምቦል104

186. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ኦምሓጀር

187. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ኦምሓጀር

189. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ኦምሓጀር

190. ቤት ማእሰርቲ ኦምሓጀር

191. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ጎልጅ

192. ቤት ማእሰርቲ ጎልጅ

193. ቤት ማእሰርቲ ጎልጅ ጥዩሳት

194. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ኣቑርደት

195. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ኣቑርደት

196. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ኣቑርደት

197. ቤት ማእሰርቲ ኣቑርደት

198. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ባረንቱ

199. ቤት ማእሰርቲ ባረንቱ

200. ቤት ማእሰርቲ ባረንቱ (ፕሪማ ካንትሪ)

201. ቤት ማእሰርቲ ባረንቱ እንዳ ዳጋ

202. ቤት ማእሰርቲ ባረንቱ (ፎርቶ)

203. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ተሰነይ

204. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ተሰነይ

205. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ተሰነይ

206. ቤት ማእሰርቲ ተሰነይ ፍጮ

207. ቤት ማእሰርቲ ተሰነይ ስግረ ዶብ

208. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን

209. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን 2

210. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን ስግረ ዶብ

211. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን ከይሳዕረረ 

212. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን 13

213. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን ኣስኮብላይ

214. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን እንዳ ሄዋን

215. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን እንዳ ዓብደላ

216. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን እንዳ ጀሃድ

217. ቤት ማእሰርቲ ኣንደርሰን እንዳ ጀሃድ 27

218. ቤት ማእሰርቲ ፎርቶ

219. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ጆሜትራ

220. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ኣልማዝ

221. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ለምለም

222. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ቐንጠብ

223. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ድባርዋ  

224. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ድባርዋ

225. ቤት ማእሰርቲ ድባርዋ እንዳ ምኪኤል

226. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ መንደፈራ

227. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ መንደፈራ

228. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ መንደፈራ

229. ቤት ማእሰርቲ መንደፈራ

230. ቤት ማእሰርቲ መንደፈራ ፎርቶ

231. ቤት ማእሰርቲ መንደፈራ እንዳ ክፍለ-ሰራዊት

232. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ዓዲ-ዃላ

233. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ዓዲ-ዃላ

234. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ-ዃላ

235. ቤት ማእሰርቲ ድጓና ዓዲ-ዃላ

236. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ-ዃላ ሕልፈት

237. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ እንዳ ገርግስ

238. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ገርግስ

239. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ቆሓይን

240. ቤት ማእሰርቲ ቆሓይን

241. ቤት ማእሰርቲ ሰም ዓሰም

242. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ደቀ-ምሓረ

243. ቤት ማእሰርቲ ደቀ-ምሓረ

244. ቤት ማእሰርቲ ካራቢኔሪ ደቀ-ምሓረ

245. ቤት ማእሰርቲ ዓላ

246. ቤት ማእሰርቲ ዓላ ድሙቕ

247. ቤት ማእሰርቲ ዓላ ጋዴን

248. ቤት ማእሰርቲ ዓላ ኹሉል

249. ቤት ማእሰርቲ ዓላ ጎላጉል

250. ቤት ማእሰርቲ ዓላ ላዕላይ

251. ቤት ማእሰርቲ ዓላ ታሕታይ

252. ቤት ማእሰርቲ ዓላ ጸዳፍ

253. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ

254. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ እንዳ ጡሕና

255. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ እንዳ ታዕሊም

256. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ እንዳ ተማኑ

257. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ እንዳ ወዲ ባሻይ

258. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ እንዳ ዝንህላል

259. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ እናህባይ

260. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ሮሶ እንዳ ኩቡኩብ

261. ቤት ማእሰርቲ ባዚት  

262. ቤት ማእሰርቲ ባዚት 1

263. ቤት ማእሰርቲ ባዚት ሰልሚ

264. ቤት ማእሰርቲ ባዚት ጉርዒ

265. ቤት ማእሰርቲ ባዚት በሪኽ

266. ቤት ማእሰርቲ ባዚት ክቢ 

267. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ሰገነይቲ

268. ቤት ማእሰርቲ ሰገነይቲ

269. ቤት ማእሰርቲ ድግሳ

270. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ጾሮና

271. ቤት ማእሰርቲ ጾሮና

272. ቤት ማእሰርቲ ስግረ-ዶብ ጾሮና 

273. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ዓድ-ቐይሕ

274. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ዓዲ-ቐይሕ

275. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ዓዲ-ቐይሕ

276. ቤት ማእሰርቲ ዓዲ-ቐይሕ

277. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ስንዓፈ

278. ቤት ማእሰርቲ ሰንዓፈ

279. ቤት ማእሰርቲ ስግረ-ዶብ ሰንዓፈ

280. ቤት ማእሰርቲ ኣለውያ

281. ቤት ማእሰርቲ ሚዔ

282. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ  ኣፍዓበት

283. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ኣፍዓበት

284. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ኣፍዓበት

285. ቤት ማእሰርቲ ኣፍዓበት

286. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ  ናቕፋ

287. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ናቕፋ

288. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ናቕፋ

289. ቤት ማእሰርቲ ናቕፋ እንዳ ኽሻ

290. ቤት ማእሰርቲ ናቕፋ እንዳ 17

291. ቤት ማእሰርቲ ናቕፋ እንዳ ማሞ

292. ቤት ማእሰርቲ ስዋራ 2

293. ቤት ማእሰርቲ ስዋራ 4

294. ቤት ማእሰርቲ ረሀይ 67

295. ቤት ማእሰርቲ ረሀይ 98

296. ቤት ማእሰርቲ ጥሩቕ-ሩቕ

297. ቤት ማእሰርቲ ሕሽክብ 9

298. ቤት ማእሰርቲ ሕሽክብ 14

299. ቤት ማእሰርቲ ሕሽክብ ባረ

300. ቤት ማእሰርቲ ሓስመት

301. ቤት ማእሰርቲ ሓስመት ጨው

302. ቤት ማእሰርቲ ማርሳ ጉልቡብ

303. ቤት ማእሰርቲ ሓሊበት አስኮብላይ

304. ቤት ማእሰርቲ ሓሊበት 8

305. ቤት ማእሰርቲ ሓሊበት 18

306. ቤት ማእሰርቲ ማህሚመት ከይሳዕረረ

307. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ጁባ 12

308. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ሓነቕቲ

309. ቤት ማእሰርቲ ፋሕ 09

310. ቤት ማእሰርቲ ፋሕ እንዳ ናይብ

311. ቤት ማእሰርቲ ዓራግ 14

312. ቤት ማእሰርቲ ዓራግ 21

313. ቤት ማእሰርቲ ዓራግ እንዳ ምንቕቓሕ

314. ቤት ማእሰርቲ ሓሽከርበብ 1

315. ቤት ማእሰርቲ ወጀባ እንዳ 17

316. ቤት ማእሰርቲ ሰበርቀጠ

317. ቤት ማእሰርቲ ዒላ-ባቡ

318. ቤት ማእሰርቲ ብሊቓት እንዳ ሻምበል ባሻ 

319. ቤት ማእሰርቲ ብሊቓት 19

320. ቤት ማእሰርቲ ዒታሮ

321. ቤት ማእሰርቲ መንካዕ ቀትሪ

322. ቤት ማእሰርቲ መንካዕ ለይቲ

323. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ዓጃውጅ 2

324. ቤት ማእሰርቲ ጠብሕ

325. ቤት ማእሰርቲ ጠብሕ ከንቶ

326. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ኸበሮ

327. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ሓለዋ

328. ቤት ማእሰርቲ ምድሪ-ዌት

329. ቤት ማእሰርቲ እግሪ ለምለም

330. ቤት ማእሰርቲ ኮብለልቲ 1

331. ቤት ማእሰርቲ ጢዖ

332. ቤት ማእሰርቲ ዕዲ

333. ቤት ማእሰርቲ ፋጊ-ሚራሕ

334. ቤት ማእሰርቲ ዳምሒና

335. ቤት ማእሰርቲ ካሪቦስ

336. ቤት ማእሰርቲ ሲብሶራን

337. ቤት ማእሰርቲ ሳፌሪን

338. ቤት ማእሰርቲ ክሌማ

339. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ  ዓሰብ

340. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ

341. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ

342. ቤት ማእሰርቲ ዓሰብ ተሃድሶ

343. ቤት ማእሰርቲ ዓሰብ

344. ቤት ማእሰርቲ እንዳ ጫት ዓሰብ

345. ቤት ማእሰርቲ ተሃድሶ ክፍለ-ሰራዊት ዓሰብ

346. ቤት ማእሰርቲ ሲሞቲ

347. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ሓጋዝ

348. ቤት ማእሰርቲ ሓጋዝ

349. ቤት ማእሰርቲ ሓጋዝ 5ይ መስርዕ

350. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ዒላ-በርዒድ

351. ቤት ማእሰርቲ ዒላ-በርዒድ

352. ቤት ማእሰርቲ ዒላ-በርዒድ 44

353. ቤት ማእሰርቲ ግዝግዛ

354. ቤት ማእሰርቲ ግዝግዛ ጡልቁያት

355. ቤት ማእሰርቲ መደበር ፖሊስ ከረን

356. ቤት ማእሰርቲ 1ይ መደበር ፖሊስ ከረን

357. ቤት ማእሰርቲ 2ይ መደበር ፖሊስ ከረን

358. ቤት ማእሰርቲ 3ይ መደበር ፖሊስ ከረን

359. ቤት ማእሰርቲ ከረን 

360. ቤት ማእሰርቲ ፎርቶ ከረን

361. ቤት ማእሰርቲ ኩቡኩብ 24

362. ቤት ማእሰርቲ ጨረር

 ንገለ ካብቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ብናይ ሳትላይት ስእሊ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቑ

  Source Asena.com