ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ

ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ፣ ኣብ ሰራዊት ጀብሃ ሓደ ፍቱው ሰብ እዩ ነይሩ። ምስ ዓብደላ እድሪስ ድማ ኣንጻር እዮም ነይሮም። ኢብራሂም ዝሓሸ ኣመለኻኽታ፣ ኣብ ማርክሳዊ ስነ-ሓሳብ ብመጠኑ እምነት ዝነበሮ ሰብ እዩ። እቲ ካድር ኮነ እቲ ተጋዳላይ ንዓብደላ እድሪስ ከም ሓደ ኣድሓርሓሪ ሰብ ክጥምቶ እንከሎ፣ ብኣንጻሩ ንኢብራሂም ከም ሓደ ገስጋሲ መራሒ እዩ ዝርእዮ ነይሩ። ኣብ ልዕሊኡ ዳርጋ ዕውር እምነት ዝነበሮም ካድረታት ነይሮም እዮም። ብሓቂ ድማ ኣብ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ጉዳያት ምትእትታው ዝገብር ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። ኢብራሂም፣ ኣብ 1979 ኣብ ኣኼባ ዝተዛረባ፣ ተጋደልቲ ወትሩ ዝዝክሩዋ ዘይርትሳዕ ዘረባ ኣላ። ኢብራሂም “ቃልስና ነዊሕ እዩ፣ ዓወትና ናይ ግድን እዩ ዝብል ጭርሖ ኣለና፦ ግን ዓወትና ናይ ግድን ክኸውን ግድን ድዩ?” ዝብል ሕቶ ብምልዓል፣ “ንዓወት ዘብቅዕ ኣሰራርሓን ኣወዳድባን እንተለና ጥራይ እዩ ዓወትና ግድን ዝኸውን እምበር፣ ዕላማና ቅኑዕ ስለዝኾነ ጥራይ ቃልስና ክዕወት ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን። ዘይብቑዓት እንተዄንና ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና። ጀብሃ ኣብዚ እዋንዚ ኣብ መካነክ-ረውሕ እያ ዘላ፣ ጋም ማን እያ ትብል ዘላ” ኢሉ ተዛሪቡ።
ኣብቲ እዋን’ቲ ንዝነበረ ኩነታት ጀብሃ ብልክዕ እተንጸባርቕ መግለጺት እያ። ኢብራሂም ግን ነዛ ርእይቶ’ዚኣ ድሕሪ ምዝራቡ፣ ነቲ ዝነበረ ድንጉር ሃዋሃው ንምቕያር ዝገበሮ ነገር ኣይነበረን። ነቲ ጀብሃ ዝነበረቶ ተስፋ ዝተሳእኖ ሃዋህው ንምልዋጥ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ክመራሳሕ ክጨማለቕ ክጓነጽ ኣይደለየን። ከምኡ ዓይነት ሰብ እውን ኣይነበረን። ኣብቲ ዝቐጸለ ኩነታት እውን ተራ ኣይነበሮን። ልክዕ ከም ጲላጦስ ኢዱ ሕጹብ እዩ ነይሩ። ብሓጺሩ ኩነታት ጀብሃ ኣብ 1979 ናይ ዲሞራላይዘሽን ኩነታት እ

Source“ዓወትና ግድን ክኸውን ናይ ግድን ድዩ?”

 

The Speaker of ELF-RC, Ibrahim Mohamed Ali, Urges Eritrean Politicians

To Admit  Past Mistakes, Excesses

 

In a long and highly constructive article in Arabic language now posted on this website,  Ibrahim Mohammed Ali made a personal call on every Eritrean political figure “ to admit past mistakes and excesses in a straightforward manner and openly condemn those crimes and excesses committed [by him or]  in his name against the Nation or against individuals.”

In his concluding remarks in the 18-page article entitled “Eritrean National Unity: Then and Now”, Ibrahim Mohammed Ali, sometimes referred as IMA in internal ELF-RC  correspondence of which he is the RC Chairman (Afebaito), listed key points that summarized his writing and stated : “I am of absolute conviction that we Eritreans, who possess common bonds in history and  in struggle,  are far better positioned than  others to live harmoniously as one, respectable and proud nation.”  But he did not conceal his fear that this conviction will be realizable only on condition that we as a nation of diverse traditions, cultures and religions, do acquire the knowledge and reach the understanding that we resolve all our problems, including disunity, through:

·                      constructive dialogue;

·                      accepting democratic model as our guide,  and

·                      asking Eritrean political figures to admit now their past mistakes and excesses against the nation and citizens.

 IMA’s article, which reviewed  Eritrean history of the past 60 years, referred many times to the fact that religion and ethnicity have been exploited as artificial factors of disunity, mainly by the enemies of our people, and that even today Eritrea’s future is facing danger “unless the patriotic and democratic forces take up their national responsibilities with wisdom backed by lessons learned from the past and save the nation from slipping into a possible quagmire”.

 In an apparent reference to historical distortions in Eritrea by all sides in the past and in the  present, IMA stated with emphasis: “Facts in Eritrean history and the reality we live in today amply demonstrate that Eritrean Moslems and Christians have been equally patriotic in their devotion and contribution to Eritrea’s nationhood and no one side can claim to have contributed more or to have been more patriotic than the other.

 Referring to the early period in the history of the Eritrean struggle, peaceful and armed, IMA wrote: “If the Eritrean Moslems take pride in being the first to call for independence [in the 1940s] and the first in initiating the armed struggle in September 1961, the Eritrean Christians also have full right to be equally proud in their rejection early on [during the federal period and after] of Ethiopia’s privileges and benefits, including power-sharing, given to them at the expense of their Moslem brothers.” IMA mentioned the March 1958 mass uprising in Asmara and the rest of Eritrean cities as a manifest demonstration of the ever existent Eritrean patriotism in highland Eritrea. He also wrote about the massive support to Haraka (MaHber Shewate) in highland Eritrea and the full support of Christians to the Eritrean Liberation Front, especially after the adoption of a national democratic programme in November 1971. (IMA’s article also alludes to present an interesting critique to Haraka/MaHber Shewaate or Eritrean Liberation Movement and its leader, Saeed Nawd, for having exposed to danger many youth in Asmara while pursuing ELM’s coup d’etat project with the police and security apparatus in Asmara.) 

 Writing on recent developments, IMA singled out Isayas Afeworki’s long extended negative role in sowing seeds of suspicion and mistrust among Eritreans and his criminal acts that give to the Eritrean Moslems the impression that they were the targets of his dictatorial rule more than their Christian brothers and sisters. These policies and practices, including the marginalization of the Arabic language and the inexplicable distancing of Eritrea from the Arab world, came as direct provocations to the Eritrean Moslems. Those provocations, in addition to many other gross mistakes, encouraged some Eritreans to call for the formation of “an Islamic state” in Eritrea, while others found pretexts to resort to ethnic mobilization for possible secession.

 The author believed that Eritreans will not accept any formula that fragments the society or prevents them to existence as one people. The article referred to the old partition plan and its rejection by all Eritreans. IMA described our people’s stand in the late 1940s as “a real referendum through which the Eritrean people have expressed their being truly bound by destiny to live together [Moslems and Christians, be it union with Ethiopia or as an independent state”.

IMA repeated in several sections of the article his emphatic message stating that small cliques of  Christian Eritreans in the past (under Ethiopian rule) and the criminal thugs working under the present one-man PFDJ dictatorship do not by any measure represent the Eritrean Christians  and that every Eritrean patriot would have to fully understand this fact.

 

Ibrahim Mohamed Ali, Urges Eritrean Politicians to Admit Past Mistakes, Excesses
Arabic version፣

(Those who can are encouraged to read the entire article in ArabicNharnet.com)

 

 Sheikh Hamid Turki: Fomenting Religious
Differences for What End, for Whose Benefit?
By
Ibrahim Mohammed Ali
(The article below was written as response to Sheikh Hamid Turki’s article of 28 July 2009 by Ibrahim Mohammed Ali before the latter was hospitalized in Damascus, Syria, for a successful cardiac operation that he underwent on 18 August 2009. Ibrahim is a veteran leader in the prolonged Eritrean struggle for national liberation and democratic governance. He remains a key figure in the Eritrean People’s Party that was founded in August 2008.)


The heroic Eritrean people, who paid dearly in the 30-year struggle for national liberation, are
today passing very difficult times squeezed in between two harmful conditions created by two
actors.

The main actor in causing suffering and a sad situation in Eritrea is the oppressive one-man
regime that imposed itself on the nation for the last two decades. The dictatorial regime has
not only denied the Eritrean people their very basic human rights but also subjected them to
the most brutal repression.

The other actors and partners of the dictatorial regime in causing and prolonging the suffering
of our people and creating unhealthy situation are certain opposition groups bent at disrupting
the internal unity and social setup of this diverse but one nation by forging their fragmented
groupings and promoting division based on religion, language and ethnicity. The ruling
regime and some of those in the opposition who are damaging national unity may, on the
surface, appear to look different, although in reality they are two faces of the same coin. Both
of them inflict huge damage to the country and its people even though there may be only
slight difference in the degree of damage they cause.

The illegitimate and anti-democratic regime in Eritrea uses the presence of the religious and
ethnic groups and their projects as a pretext to present itself as the guarantor of national unity
and stability and thus prolong its stay in power and cover up its illegitimacy and excessive
abuse of human rights that include endless imprisonments, torture, disappearances and
physical liquidations.
Ibrahim Mohammed Ali (left) Chairing the Eritrean national alliance in 2001. He
is flanked by Sheik Hamid Turki.


On the other hand, those forces that promote religious and ethnic alignments take as pretext
the anti-national and anti-human rights actions of the absolutist regime and utilize religion for
political ends. In this way - wittingly or unwittingly - they are serving the interests of the
dictatorial regime by sowing seeds of disharmony in all segments of the society and by
sharpening differences among national forces in the opposition. At this stage, it suffices to
mention the article of 28 July 2009 that Sheikh Hamid Turki, a leading figure in the Islamic
Jihad movement, authored and posted in the websites. In his article, Sheik Turki called the
Eritrean People’s Party (EPP) and the Eritrean Democratic Party (EDP) - two mainstream
actors in the current struggle for change and democracy in Eritrea - as an emerging bloc and
presented his subject conclusions that can be summarized under three points.

According to him, this bloc “belongs” to and “represents” the Christian religion, culture and
Tigrinia ethnic group and described Muslims in the parties as their “supporters”. According to
the writer, this bloc aims to impose political hegemony by strengthening itself and dominating
other organizations Thirdly, Sheik Turki opined that this bloc aspires to take as its own the
legacies of the EPLF and inherit power from the regime.

Naturally, Sheikh Turki and others have the right to state their views without any constraint as
long as those views are presented objectively and with honesty without being carried away by
biased personal feelings and unfiltered convictions. Sheikh Turki himself rejected in the
introduction of his writing the dangers of reverting to the practice of basing one’s judgment
on wrong conclusions out of personal feelings and individual convictions, and he said such
wrong conclusions repeatedly plunged the Eritrean political arena into internecine conflicts and divisions. But when he started to describe the EDP and the EPP, Sheikh Hamid Turki
took the liberty of contradicting himself.

The most surprising and dishonest part of it his writing resorted to labeling other
organizations of being religion-orient ed. It is surprisingly shameful because Sheikh Hamid
Turki is by his own choice leading a religion-based Jihad movement. I am not name-calling
but stating established facts of what his movement acts on and stands for openly as a religious
organization. As to EPP and EDP, these are organizations whose political programs and
information outlets in no way say they are exclusively for Eritreans of a given religion or
ethnicity. In the contrary, both parties possess national platforms that accommodate Eritrean
Muslims and Christians. The bloc formed by this two parties (now heading towards unity)
does not know itself as a bloc representing one religion or ethnicity. One can only state that it
was a figment of Sheikh Turki’s imagination and confusing personal and subjective judgment
to label the said parties in the way Sheikh Turki characterizes them.

It is thus our right and duty to ask him from where he derived his slanted logic and
conclusion. Is this the opinion of all Muslims or an odd conclusion of certain groups springing
from religious biases? Does Sheikh Turki find it sufficient to describe the two parties to be
“religious” because of the names of individual elements like Woldesus Ammar and Mesfin
Hagos in their leaderships? If it is so, what interpretations could one give to the presence of
leadership elements like Mohammed Nur Ahmed and Ismail Nada in those parties? Since
Sheikh Turki could not deny that the bloc of the two parties is composed of Christians and
Muslims, couldn’t it be more correct to describe the grouping as a national bloc? Taking this
logic, we wish to confirm to Sheikh Turki that whether it replaces the regime in power or not,
the bloc formed by EDP and EPP will never fall into confessional abyss. I also take the liberty
of informing all concerned that there are two solid and objective reasons why the EDP-EPP
bloc will not fall into religion-based politics. The first reason is based on a guiding principle
governing the two parties which are opposed to domination of Eritrean politics by a Muslim
or Christian ideology. Both parties stand for a secular, democratic and constitutional state that
accommodates a multi- party system of governance – and not a caretaker government backed
by theocratic structures. The second reason is that this national bloc composed of Muslims
and Christians will not be expected to serve the interests of only one religious or ethnic side as
long as it maintains is platform on national principles and ideals. However, the insinuations
by Sheikh Turki are not unexpected or surprising because we know that these allegations
come from someone who rigidly sticks to the idea of dividing Eritreans on religious basis. He
believes that we are of different identities and cannot live under one entity and possess and
common political system. Sheikh Hamid Turk’s judgment also springs from the campaigns
directed against the ongoing unity process between the EDP and EPP. Likewise, his labeling
of Muslims in those parties as “sheer supporters” of Christians and ethnic Tigrinians, without
even taking note of their convictions and values and their right to choose without the guidance
of caretaker patrons like himself, is a disdainful categorization. This language and logic can
only come from someone like Shiek Turki who lives in the dream world of taking himself to
be the “patron-educator”. I say, our good Sheikh: you practice what you at other times
condemn.

In this manner, Sheikh Turki’s diehard practice of religious differentiation s serve no good
purpose other than adversely affecting the relations of the confessional segments in our
society. Obviously, there cannot be an Eritrean entity without harmony and peaceful co-
existence of its religious segments.
Before coming to a conclusion of my writing, I take the liberty of posing a few direct
questions to Sheikh Hamid Turki. For instance, I ask you Sheikh Turki if you welcome the
establishment of organizations that have religious character like yours? And don’t you believe
that allowing religious mobilizations in a country with multi-religious beliefs would foment
religious conflicts? What is the benefit that Eritrea in general and Eritrean Muslims in
particular can obtain by fueling religious rivalries and tensions? Don’t you think we can learn
a lesson from the consequences of religious fundamentalism and the use of religion for
political ends that caused havoc to the peoples of Iraq, Somalia, Afghanistan, Pakistan and
other Islamic and non-Islamic societies? If the present and future generations of Eritrean
Muslims are opposed to a system that marginalizes them, don’t you see that it is appropriate
for them to struggle against such a system in close harmony and unity with other compatriots
under national organizations? If the objective is to correct mistakes, it is not appropriate to
organize oneself on religious mobilization and religious message to remove an oppressive
regime that you accuse to be based on religion; it would be interpreted that you are working to
replace that religious entity by your own religious structure. This would mean the current
oppressive system will be replaced by an oppressive Islamic system. In such a situation, the
Christians would declare their own Jihad to get rid of Islamic oppression – a vicious cycle of
conflicts.

In conclusion, I wish to remind Sheikh Turki and others that, due to health reasons, I have not
been that involved in the political tasks of the ELF-RC and its successor EPP for the last five
years. As such, the contents of this article are my personal views and have nothing to do with
the party. They emanate from my sincere concern for Eritrean national unity, and my deep
convictions in the truism that in today’s world, it is impossible to build states based on one
religion or one ethnic belonging. Our epoch is one that allows the formation of states that
accommodate diverse religious and cultural identities.

Finally, I wish that Sheikh Turki uses his writing skills not in fomenting hatred, conflict and
fragmentation, but work towards promoting reconciliation, mutual respect, acceptance and
tolerance. I also wish to remind readers that I am mindful of the bitterness caused to our
people by the excessive abuses meted out against our people by the Isayas regime.

Source A Modest Proposal for a Way Out